Categories
Uncategorized

Jak zmenšit vmware

VmWare stroj běžně zabírá na disku desítky GB a může se zvětšovat. Po instalaci Windows XP je na virtuálním disku zaplněno 2.5GB, ale disk zabírá na hostiteli 5GB. Také disk často hodně naroste pokud se použije snapshot a když se snapshot smaže, žádné místo se neuvolní.

Jedna možnost, jak disk zmenšit, je znovu ho vytvořit:
vmware-vdiskmanager.exe -r stary-disk.vmdk -t 0 novy-disk.vmdk
Původní disk zůstane, nemusí se tedy dělat záloha. Nový disk se musí zapsat do .vmx souboru místo starého.

Pokud nový disk nefunguje, je možné použít shrink. Před tím se ale musí vynulovat volné místo na disku:

Linux: sudo dd if=/dev/zero of=/zerofile; sudo rm /zerofile
Windows: sdelete -c (sdelete je od SysInternals)

vmware-vdiskmanager.exe -k stary-disk.vmdk
Shrink přímo změní disk, je vhodné provést zálohu. Pokud je disk ve více segmentech, musí se shrink pustit na každý segment.

Categories
Uncategorized

Mark’s Blog : The Case of the Temporary Registry Profiles

Mark’s Blog : The Case of the Temporary Registry Profiles. Via systinternals

Categories
Uncategorized

Array disk failures are highly correlated, making RAID 5 two to four times less safe than assumed

An interesting read about disk drives in datacenter environment

via NetApp Weighs In On Disks.

Categories
Uncategorized

Čeština ve Windows 2008 server

Na obrázku je vidět stejné okno v anglické verzi windows 2008 server a české verzi.
preklad
Vadí mi na tom to, že název funkce v češtině (Možnosti práce s počítačem) není vůbec podobný anglickému názvu (desktop experience). Jak to má člověk na webu najít?