Rubriky
Uncategorized

Jak zmenšit vmware

VmWare stroj běžně zabírá na disku desítky GB a může se zvětšovat. Po instalaci Windows XP je na virtuálním disku zaplněno 2.5GB, ale disk zabírá na hostiteli 5GB. Také disk často hodně naroste pokud se použije snapshot a když se snapshot smaže, žádné místo se neuvolní.

Jedna možnost, jak disk zmenšit, je znovu ho vytvořit:
vmware-vdiskmanager.exe -r stary-disk.vmdk -t 0 novy-disk.vmdk
Původní disk zůstane, nemusí se tedy dělat záloha. Nový disk se musí zapsat do .vmx souboru místo starého.

Pokud nový disk nefunguje, je možné použít shrink. Před tím se ale musí vynulovat volné místo na disku:

Linux: sudo dd if=/dev/zero of=/zerofile; sudo rm /zerofile
Windows: sdelete -c (sdelete je od SysInternals)

vmware-vdiskmanager.exe -k stary-disk.vmdk
Shrink přímo změní disk, je vhodné provést zálohu. Pokud je disk ve více segmentech, musí se shrink pustit na každý segment.