Categories
Photo

Ostrava

Evidence fotek: Jak sledujete, jakým objektivem se fotila které fotka? Přidáváte to do exifu ručně a jak?
Obvykle s sebou nosím dva různé staré objektivy, takže podle fotky snadno rozliším, která byla focená čím, ale po několika dnech si už nepamatuji, které objektivy přesně jsem měl s sebou.
Foceno s a6300 a Meike 28mm pancake.. pravděpodobně.


Exif question: How do You keep track which photo was taken with which lens? Do you add it to exif and how?
I usually carry two different lenses with me so it’s easy to tell them apart, but after a couple fo days, I don’t remember which lenses were they!
Picture taken with a6300 and Meike 28mm pancake.. probably.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.