Ostrava

Evidence fotek: Jak sledujete, jakým objektivem se fotila které fotka? Přidáváte to do exifu ručně a jak?
Obvykle s sebou nosím dva různé staré objektivy, takže podle fotky snadno rozliším, která byla focená čím, ale po několika dnech si už nepamatuji, které objektivy přesně jsem měl s sebou.
Foceno s a6300 a Meike 28mm pancake.. pravděpodobně.


Exif question: How do You keep track which photo was taken with which lens? Do you add it to exif and how?
I usually carry two different lenses with me so it’s easy to tell them apart, but after a couple fo days, I don’t remember which lenses were they!
Picture taken with a6300 and Meike 28mm pancake.. probably.

Porovnání telefon vs foťák / cell phone vs camera compare

Určitě poznáte, co je focené Essential Phone PH-1 (docela high-end telefon) a co je na Sony a6300 + Meike 28mm f1.8 pancake (fotoaparát střední třídy s velmi levným objektivem, dohromady za asi dvojnásobnou cenu než telefon). Obě fotky jsou oříznuté, výřez asi 50% – pouze levá polovina.
Dole je porovnání přiblížení 100% pro mobil a asi 60% foťák. Všechny fotografie se dají kliknutím zvětšit.


I’m sure you can tell which photo was taken with the Essential Phone PH-1 (quite a high-end digial camera phone) and which with Sony a6300 + Meike 28mm f1.8 pancake lens (medium digital camera with a cheap lens, together costing about twice as the phone). Both pictures are cropped about 50% – only left half.
And now a magnified view compare – 100% magnification of the phone picture and about 60% magnification for the Sony. All pictures can be enlarged with a click.

Sony update

Jak updatovat aplikace ve foťáku: internet explorer, jít na https://www.playmemoriescameraapps.com, registrovat účet v USA včetně adresy, táhnout jejich psycho program a klikat přes web dál.


How to update Sony Play memories camera apps: Use Internet explorer, go to https://www.playmemoriescameraapps.com, register an account in the USA (including street address), download the software and continue using the website to update or download new apps.